Davčni obračuni

Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.

Vodenje davčnih eviden
Priprava obračunov DDV
Priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

iMATE VPRAŠANJE ZA NAS?

03/ 710 21 30